Często zadawane pytania

Co to jest Nano technologia ?

Nanotechnologia jest to szeroki termin obejmujący  budowę struktur o grubości od 1 do 100 nm na przestrzeni do ok 10 metrów. Termin ten oznacza tworzenie materiałów na poziomie molekularnym co pozwala na kształtowanie ich niezwykłych i nieosiągalnych konwencjonalnie właściwości.

Jaką technologię wykorzystujemy?

W odróżnieniu od zwykłych środków reklamowanych jako „nano” i opartych na fluoro-polimerach SolarSkin™ wykorzystuje technologię opatentowaną przez BFP Advanced Technologies opartą na związkach organometalicznych. Wykorzystując zaawansowane technologie chemicznej dekompozycji oparów i termicznego fazowego rozkładu gazów firma BFP wytworzyła nano-powłoki o trwałóści nieporównywalnie większej od stosowanych dotychczas.

Co oznacza termin Hydrofobowość?

Hydrofobowość opisujemy jako zdolność  pewnych materiałów do gromadzenia i odpychania molekuł wody. Jest to związane z nawilżaniem powierzchni. Zjawisko to definiowane jest przez kąt zwilżania . Hydrofobowość ma miejsce gdy kąt zwilżania wynosi co najmniej 90 stopni. Im większy kąt zwilżania tym większa hydrofobowość. Materiały opisywane jako super-hydrofobowe mają kąt zwilżania większy niż 90 stopni.  SolarSkin™ ma wartość kąta zwilżania ponad 100°. Przy opadach deszczu krople wody łączą się w coraz większe aż w końcu staczają się z hydrofobowej powierzchni zbierając po drodze cząstki zabrudzeń. Jest tzw.  zjawisko samoistnego czyszczenia powierzchni lub „efekt Lotosu”.

co to są osady solne na powierzchni?

Woda może zawierać rozpuszczone sole mineralne. Po odparowaniu wody na powierzchni pozostają sole mineralne w postaci osadu. Ponieważ woda deszczowa nie zawiera soli to rozpuszcza osady i zmywa je z powierzchni. Dzieje się tak zwłaszcza na powierzchniach pokrytych warstwą hydrofobową gdzie rozpuszczanie soli odbywa się szybciej i łatwiej. Ten mechanizm znany jest jako mechanizm samooczyszczenia się powierzchni przy opadach deszczu. Należy jednak pamiętać, że deszczówka nie jest wodą destylowaną i zawiera zanieczyszczenia z powietrza. 

co to są powierzchnie samoczyszczące?

Powierzchnie o własnościach samoczyszczących zostały pokryte powłoką odpychającą wodę. W efekcie widać różnicę w czyszczeniu nawet bez użycia środków chemicznych. Są to materiały gdzie kąt zwilżania przekracza wartość 90 stopni.

 

co to jest Abrazja powierzchni?

 Abrazja to proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym  wskutek oddziaływania luźnych zarówno suchych jak i wilgotnych cząstek mineralnych takich jak pyły , kurze itp. Ścieranie może występować z przyczyn naturalnych jak wiatr czy deszcz lub podczas czyszczenia powierzchni. Powłoka samoczyszcząca musi się charakteryzować wysoką odpornością na abrazję.

Dlaczego przygotowanie powierzchni jest takie Ważne?

Szkło pokrywające moduł PV nie jest idealnie gładkie. Mikropory na powierzchni wyłapują i zatrzymują zanieczyszczenia mineralne i organiczne. Z upływem czasu prowadzi to do ograniczenia transmisji światła i zniszczeń podłoża. Powierzchnia musi być wygładzona i odnowiona przed pokryciem środkiem SolarSkin™. 

Podstawą technologii firmy BFP jest opatentowana metoda oczyszczenia i przygotowania (aktywacji) powierzchni. Oczyszczona powierzchnia ma większą odporność mechaniczną a jej aktywacja i wygładzenie zwiększa siłę wiążącą powłokę z podłożem. SolarSkin™ wykorzystuje zjawisko kowalencyjności wiązania się z podłożem. Jest to wiązanie co najmniej 12 krotnie silniejsze niż wiązanie wodorowe jakie wykorzystują inne dostępne na rynku środki do zapewniania wodoodporności.

Dlaczego powłoki hydrofobowe powinny być oddychające ?

Dobrze zaprojektowany materiał hydrofobowy nie powinien z definicji być podatny na penetrację wody i lodu. Z drugiej strony, powinien on umożliwiać przepuszczanie pary wodnej. Można to osiągnąć poprzez dokładne dostrojenie nanostruktury materiału. Cząsteczki pary wodnej są mniejsze od połączonych cząsteczek wody, więc oddychanie materiału jest możliwe. W związku z tym wilgoć powietrza nie może przenikać przez powłokę hydrofobową i wnikać do np. budynku ale z kolei para wodna może być z niego usuwana. SolarSkin™ ma właściwości hydrofobowe i oddychające. Nie uszczelnia powierzchni.

jAK WYGląda mechanizm samooczyczania?

Deszcz zawiera zmieszane zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery. Są to tzw. zanieczyszczenia ciekłe. Krople deszczu są odpychane od powierzchni pokrytej powłoką SolarSkin™  i nie zostawiają na niej większości cząstek brudu. Jest to pierwszy mechanizm samoczyszczania. Drugi mechanizm polega na tym, że płynąca woda,  może o wiele łatwiej odrywać zanieczyszczenia  z powierzchni szkła, które jest pokryte powłoką. W rezultacie zmywanych jest ponad 80% więcej zanieczyszczeń niż dla powierzchni bez powłoki.

dlaczego na module nadal widać plamy osadu po wyschnięciu kropli wody?

Moduły o niedużym nachylenia (np 15°), pokryte powłoką  mogą mieć plamy osadów wapienno-magnezowych  po wysychających kroplach wody deszczowej lub wody z sieci. Woda deszczowa zawiera zanieczyszczenia atmosferyczne a woda z sieci różnego rodzaju sole.

Prawdą jest, że niektóre plamy będą widoczne na powierzchni, ale nie oznacza to wadliwego działania powłoki. Bez powłoki woda rozpływa się równo po całej  powierzchni modułu a więc nie widać wyraźnych plam mineralnych. Dzieje się tak  ponieważ cała powierzchnia jest pokryta cienką, niewidoczną warstwą zanieczyszczeń i minerałów. Właśnie ta warstwa powoduje zmniejszenie mocy systemu z powodu zanieczyszczeń.

Plamy po odparowaniu kropel wody są na powleczonej powierzchni  pośrednim dowodem na to, że reszta powierzchni jest całkowicie czysta. Stąd ich obecność staje się bardziej wyraźna.  Podobnie jak tłuste plamy widać bardziej na powierzchni wody niż na powierzchni zaolejonej.

Te rozsiane i pojedyncze plamy osadu nie mają takiego wpływu na uzysk energii jak jednolite zabrudzenie na całej powierzchni modułu.