FAQ

Co to jest Nano technologia ?

Nanotechnologia jest to szeroki termin obejmujący  budowę struktur o grubości od 1 do 100 nm na przestrzeni do ok 10 metrów. Termin ten oznacza tworzenie materiałów na poziomie molekularnym co pozwala na kształtowanie ich niezwykłych i nieosiągalnych konwencjonalnie właściwości.

Jaką technologię wykorzystuje SOLARSKIN ?

W odróżnieniu od zwykłych środków reklamowanych jako “nano” i opartych na fluoro-polimerach SolarSkin TM wykorzystuje technologię opatentowaną przez BFP Advanced Technologies z Grecji opartą na związkach organometalicznych. Wykorzystując zaawansowane technologie chemicznej dekompozycji oparów i termicznego fazowego rozkładu gazów firma BFP wytworzyła nano-powłoki o trwałóści nieporównywalnie większej od stosowanych dotychczas.

Co oznacza termin Hydrofobowość?

Hydrofobowość opisujemy jako zdolność  pewnych materiałów do gromadzenia i odpychania molekuł wody. Jest to związane z nawilżaniem powierzchni. Zjawisko to definiowane jest przez kąt kontaktu materiału z wodą w miejscu ich styku. Im większy kąt tym większa hydrofobowość. Materiały opisywane jako super-hydrofobowe mają ten kąt większy niż 90 stopni. Przy opadach deszczu krople wody łączą się w coraz większe aż w końcu staczają się z hydrofobowej powierzchni zbierając po drodze cząstki zabrudzeń. Jest tzw.  zjawisko samoistnego czyszczenia powierzchni lub „efekt Lotosu”.

co to są osady solne na powierzchni?

Woda może zawierać rozpuszczone sole mineralne. Po odparowaniu wody na powierzchni pozostają sole mineralne w postaci osadu. Ponieważ woda deszczowa nie zawiera soli to rozpuszcza osady soli i wymywa je z powierzchni. Dzieje się tak zwłaszcza na powierzchniach pokrytych warstwą hydrofobową gdzie rozpuszczanie się soli odbywa się szybciej i łatwiej. Ten mechanizm znany jest jako mechanizm samo czyszczenia się powierzchni przy opadach deszczu.

co to są powierzchnie samoczyszczące?

Powierzchnie o własnościach samoczyszczących zostały pokryte powłoką odpychającą wodę. W efekcie widać różnicę w czyszczeniu nawet bez użycia środków chemicznych. Są to materiały gdzie kąt kontaktu z wodą przekracza 90 stopni.

 

co to jest Abrazja powierzchni?

 Abrazja to proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym  wskutek oddziaływania na luźnych zarówno suchych jak i wilgotnych cząstek mineralnych takich jak pyły , kurze itp. Ścieranie może występować z przyczyn naturalnych jak wiatr czy deszcz lub podczas czyszczenia powierzchni. Powłoka samoczyszcząca musi się charakteryzować wysoką odpornością na abrazję.

Dlaczego przygotowanie powierzchni jest takie Ważne?

Powierzchnia musi być wygładzona i odnowiona przed pokryciem środkiem SolarSkin™. Mikropory powierzchni panelu wyłapują i zatrzymują różne cząstki zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Z upływem czasu może to prowadzić do coraz większych zniszczeń podłoża.

Podstawą technologii firmy BFP jest opatentowana metoda oczyszczenia i przygotowania ( aktywacji) powierzchni. Oczyszczona powierzchnia ma większą odporność mechaniczną a jej aktywacja i wygładzenie zwiększa siłę wiążącą powłokę z podłożem. SolarSkin™ wykorzystuje zjawisko kowalencyjności wiązania się z podłożem.  Wiązanie to jest co najmniej 12 krotnie silniejsze niż tradycyjne wykorzystujące wiązania wodorowe stosowane w typowych środkach mających zapewniać wodoodporność. 

co to jest Abrazja powierzchni?

 Abrazja to proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym  wskutek oddziaływania na luźnych zarówno suchych jak i wilgotnych cząstek mineralnych takich jak pyły , kurze itp. Ścieranie może występować z przyczyn naturalnych jak wiatr czy deszcz lub podczas czyszczenia powierzchni. Powłoka samoczyszcząca musi się charakteryzować wysoką odpornością na abrazję.