Technologia

Nasza Technologia

Co nas wyróżnia

Innowacyjny i opatentowany przez BFP Advanced Technologies produkt SolarSkin™  pozwala przez  ograniczyć do niezbędnego minimum konieczność mycia paneli fotowoltaicznych.  SolarSkin™ to specjalna powłoka na powierzchni szklanej paneli która ma własności hydro i olejo fobowe bez żadnego wpływu na stopień ich przenikalności świetlnej. Zastosowanie SolarSkin™ przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększa stopę zwrotu z inwesytcji.

Produkt SolarSkin™ bazuje na opatentowanej nano-technologii HyDrop, która daje trwałą kowalencyjnie związaną z podłożem powłokę. Produkt traci tylko 15% początkowych własności dopiero po 15 000 cyklach przemywania i ścierania co w praktyce oznacza ok 7 lat.