Technologia

Nasza Technologia

Co nas wyróżnia

Innowacyjny i opatentowany przez BFP Advanced Technologies produkt SolarSkin®  pozwala przez  ograniczyć do niezbędnego minimum konieczność mycia paneli fotowoltaicznych.  SolarSkin to specjalna powłoka na powierzchni szklanej paneli która ma własności hydro i olejo fobowe bez żadnego wpływu na stopień ich przenikalności świetlnej. Zastosowanie SolarSkin przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększa stopę zwrotu z inwesytcji

Produkt SolarSkin® bazuje na opatentowanej nano-technologii HyDrop która daje trwałą kowalencyjnie związaną z podłożem powłokę. Produkt traci tylko 20% początkowych własności dopiero po 15 000 cyklach przemywania i ścierania co w praktyce oznacza ok 7 lat.